preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

 

Upisi za šk.god. 2017./2018.

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA, RIJEKA
Rijeka, Jože Vlahovića 10
tel. 343-132, 343-333, 343-145
 fax:648-781
e-mail škole: ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
web: ss-strojarskazaiiozanimanja-ri-skole.hr

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

Strojarske škole u Rijeci

 U ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

 

A/ INDUSTRIJSKA ZANIMANJA

Šifra zanimanja

Zanimanje - program

Raz. odj.

Broj učenika

Trajanje

Bodovanje

012703

CNC operater/operaterka

0,75

18

3

-

011503

Instalater-monter

0,25

6

3

-

 

 

UKUPNO

1,00

24

3

 

 

Napomene:

-nastavni predmeti koji se boduju za upis: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika

-za vrednovanje rezultata postignutim na natjecanjima u znanju odabire se tehnička kultura

-strani jezik koji se uči u školi: engleski jezik ili njemački jezik

-kao izborni predmeti biraju se etika ili vjeronauk

-za sva navedena zanimanja učenik mora priložiti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od specijaliste medicine rada. Ako učenik u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda

-termini provjere znanja stranog jezika kojeg učenik nije učio u osnovnoj školi a želi ga učiti u prvom razredu, uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva školi, su sljedeći:

                           - u ljetnom upisnom roku 3. srpnja 2017. u 9:00 sa

                            - u jesenskom upisnom roku 23. kolovoza 2017. u 9:00 sati                                                                                                     

-datumi zaprimanja upisnice i liječničke svjedodžbe su sljedeći:

           - u ljetnom upisnom roku od 13. do 19. srpnja 2017. od 8:30 do 13:30 sati 

           - u jesenskom upisnom roku 1. rujna 2017. od 8:30 do 13:30 sati.

 

B/ OBRTNIČKA ZANIMANJA - JMO                                                                                                                                                                              

Šifra zanimanja

Zanimanje - program

Raz. odj.

Broj učenika

Trajanje

Bodovanje

014053

Autolimar (JMO)

0,25

6

3

-

 

014253

Automehaničar(JMO)

0,33

8

3

-

 

331153

Automehatroničar(JMO)

0,42

10

3

-

 

 

UKUPNO

1,00

24

3

-

Napomene:

-nastavni predmeti koji se boduju za upis: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika

-za vrednovanje rezultata postignutim na natjecanjima u znanju odabire se tehnička kultura

-strani jezik koji se uči u školi: engleski jezik ili njemački jezik

-kao izborni predmeti biraju se etika ili vjeronauk

-za sva navedena zanimanja učenik mora priložiti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od specijaliste medicine rada. Ako učenik u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda

-za sva obrtnička JMO zanimanja učenik mora priložiti pri upisu ugovor o naukovanju sklopljen s licenciranim obrtnikom ili pravnom osobom u skladu s člancima 55. i 61. Zakona o obrtu (NN 143/2013). Ako učenik u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti ugovor o naukovanju dostavlja ga školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda

-termini provjere znanja stranog jezika kojeg učenik nije učio u osnovnoj školi a želi ga učiti u prvom razredu, uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva školi, su sljedeći:  - u ljetnom upisnom roku 3. srpnja 2017. u 9:00 sati                                                                                                                                            - u jesenskom upisnom roku 23. kolovoza 2017. u 9:00 sati

-datumi zaprimanja upisnice i ostale dokumentacije (liječničke svjedodžbe i ugovora o naukovanju) su sljedeći:

                                           -  u ljetnom upisnom roku od 13. do 19. srpnja 2017. od 8:30 do 13:30 sati                                                                                                          -  u jesenskom upisnom roku 1.rujna 2017. od 8:30 do 13:30 sati.

 

C/ PROGRAMI ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME – NS

Šifra zanimanja

Zanimanje - program

Raz. odj.

Broj učenika

Trajanje

Bodovanje

015302

Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije

0,50

10

2

-

026002

Zavarivač

0,50

10

2

 

-

 

           UKUPNO

1,00

20

2

 

-

 

 

UKUPNO A+B+C:

3,00

68

-

-

Napomene:

-nastavni predmeti koji se boduju za upis: hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika

-za vrednovanje rezultata postignutim na natjecanjima u znanju odabire se tehnička kultura

-strani jezik koji se uči u školi: engleski jezik ili njemački jezik

-kao izborni predmeti biraju se etika ili vjeronauk

-za sva navedena zanimanja učenik mora priložiti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj         

sposobnosti izdano od specijaliste medicine rada. Ako učenik u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda

-termini provjere znanja stranog jezika kojeg učenik nije učio u osnovnoj školi a želi ga učiti u prvom razredu, uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva školi, su sljedeći:  - u ljetnom upisnom roku 3. srpnja 2017. u 9:00 sati   

                                            - u jesenskom upisnom roku 23. kolovoza 2017. u 9:00 sati                                                                                                                                                                 

-datumi zaprimanja upisnice i liječničke svjedodžbe su sljedeći:

- u ljetnom upisnom roku od 13. do 19. srpnja 2017. od 8:30 do 13:30 sati 

- u jesenskom upisnom roku 1. rujna 2017. od 8:30 do 13:30 sati.

 

 

ROKOVI UPISA za šk.god. 2017./18.

 

LJETNI ROK

Opis postupaka

Datum

 

Početak prijava u sustav

25.5.2017.

 

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH   

13.6.2017.

Početak prijava obrazovnih programa                                                                                            

26.6.2017

 

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere                               

2.7.2017.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata    

3.7.- 6.7.2017.

 

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)  

26.6.2017.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  Središnjem prijavnom uredu     

25.5.26.6.2017.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 

6.-7.7.2017. 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete                                                            

10.7.2017.

 

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica   

10.7.2017. 

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)   Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 

 

12.7.2017. 

 

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2017.  

 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) 

 

 

 

 

 

13.-19.7.2017.

 

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

21.7.2017. 

 

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11.8.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum        

                                                                        

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 

21.8.2017.  

 

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

24.8.2017.

 

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu      Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 

 

 

 

21.8.2017. 

 

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 

22.8.2017.  

 

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23.-24.8.2017. 

 

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis  Završetak unosa rezultata s popravnih ispita  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 

 

25.8.2017. 

 

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica 

28.8.2017. 

 

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 

 

30.8.2017.  

 

Objava konačnih ljestvica poretka 

31.8.2017.  

 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 

 

 

1.9.2017. 

 

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

2.9.2017.

 

 

 

Školski letak za upise

 

 Školska prezentacija

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

(MZO, 22. svibnja 2017.)

 

POPIS UDŽBENIKA za šk. god. 2017./18. po zanimanjima, predmetima i godinama

Materijali za pojedine predmete nalaze se i na školskom webu pod imenom nastavnika koji ih predaje

_____________________________________________

 

Popis licencirananih radionica

AUTOMEHANIČARI

1. AUTOMEHANIČARSKI OBRT AUTO STELLA
    STUPARI, 26 A, MARINIĆI, Tel. 681-322, mob. 098424870

2. OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE USLUGE I TRGOVINU
    VLADIVOJA I MILIVOJA LENCA 2  RIJEKA, TEL. 264-163, MOB. 098327799

3. AUTOMEHANIČAR KUŽELKA
    MARTINKOVAC 42, TEL. 665-900

4. AUTOMEHANIČAR DRAGO
    POD OHRUŠVOM 9/C , RIJEKA,TEL. 458-165

5. MOTOMARINER
    MILUTINA BARAČA 19, RIJEKA, MOB. 098260121

6. AUTOSERVIS VALTER VL. VALTER GRLICA,
    KOSI 96 VIŠKOVO, TEL. 256-752, MOB. 098216156

7. AUTOCENTAR MARINIĆI
    TRAMPOV BREG 21, VIŠKOVO, MOB. 0912200730

8. AUTO SERVIS ĆUĆO
    DIRAČJE 104, RIJEKA,TEL. 637-895, MOB. 0916378895

9. BENUSSI, Žegoti bb, Kastav, tel.: 601-126

10. AUTOSERVIS VUČNA SLUŽBA, Vl.Franjo Brozić, Sveti Vid-Miholjice 109, Malinska KRK, Mob.:098207052

11.AUTOHRVATSKA, Bujanovo, Čavle, tel.:512-090 i 506-555

12.ZAJEDNIČKI OBRT AUTO SERVIS  K&D 
     SPINČIĆI 42b, KASTAV, TEL.273-609

13. AUTO SERVIS  K&D, Dražice 121, RIJEKA
      TEL. 218-660, MOB. 098328130

14. ZAJEDNIČKI OBRT AUTO SERVIS K&D, Dražice 121B, tel.: 624-556

15. PORCHE INTER AUTO, Škurinjska cesta 2/b, Rijeka, tel.: 208-208 i 208-209

16. CHEVROLET, Obrt za uslugu i ugostiteljstvo, Novo Naselje 39, Malinska, tel.: 859-491

17. AUTO I GUMI SERVIS RONČEVIĆ, Pušća 17, Omišalj, mob.:0915965523

 

 

AUTOMEHATRONIČAR

1. AUTO SERVIS BENUSSI
    ŽEGOTI bb,  KASTAV, TEL. 601-126

2. AUTOHRVATSKA, Bujanovo, Čavle, tel.: 512-090, 506-555

3. PORCHE INTER AUTO, Škurinjska cesta 2/b, tel.: 208-208, 208-209

4. AUTOSERVIS MIKA, Uglica3, Kraljevica, tel.: 251-782


AUTOLIMAR

1. AUTOLIMARSKA RADIONICA  TRIVELATO
    TURKOVO 41, MARINIĆI, MOB. 0977013690


 


POPIS ZDRAVSTVENIH KONTRINDIKACIJA PO ZANIMANJIMA:

INDUSTRIJSKA ZANIMANJA

CNC oparater/operaterka
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Instaleter-monter
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

OBRTNIČKA ZANIMANJA – JMO

Autolimar
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog. Kronični poremećaji dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Kronični poremećaji kože na šakama i podlakticama.

Automehaničar
Oštećena funkcija vida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog ,dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Automehatroničar
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog ,dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

ZANIMANJA ZA STJECANJE NSS

Proizvođač i monter PVC aluminijske i stolarije
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i ravnoteže.

Zavarivač
Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela. Dokazana alergije na profesionalne alergene

 


 

OPIS ZANIMANJA U STROJARSKOJ ŠKOLI 

S POPISOM NASTAVNIH PREDMETA

 

 

ZANIMANJE: AUTOMEHATRONIČAR (3 godine, obrtničko zanimanje)

Automehatroničar održava i popravlja osobna vozila provjeravajući kompleksne tehničke sustave i vršeći popravke.

Važna područja naukovanja su: održavanje i njega automobila, demontaža, popravak i montaža tehničkih sklopova i sustava motornih vozila, testiranje i popravljanje elektronskih sustava, testiranje i popravljanje sustava upravljanja i regulacije vozila, kontrola i popravak motorne mehanike i sustava upravljanja motorom, servisiranje i popravak ispušnog sustava, sustav prijenosa snage i kočionog sustava, dijagnosticiranje, popravak i naknadna ugradnja dodatnih sustava i karoserije, sustava udobnosti i sigurnosti.

Nakon naukovanja automehatroničar može raditi u automobilskoj industriji, u servisu ili u obrtu za osobna vozila. Može se zaposliti u službama pomoći na cesti, ali i u autokućama na prodaji automobila i savjetovanju.

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

3.g.

  1.

Hrvatski jezik

3

3

3

  2.

Strani jezik

2

2

2

  3.

Povijest

2

-

-

  4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

  5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

  6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

  7.

Matematika u struci

1

-

-

  8.

Tehnika obrade i montiranja

2

-

-

  9.

Osnove elektrotehnike

2

-

-

10.

Tehnika upravljanja i regulacije

1

-

-

11.

Računalstvo

1

-

-

12.

Tehnologija automehatronike

-

8

9

13.

Izborni predmet *

1

1

1

14.

Praktična nastava

17

16

17

 

SVEUKUPNO

34

34

34

* Izborni predmet može biti:Matematika u struci, Organizacija obrta, Tehničko crtanje, Osnove elektrotehnike, Tehnologija automehatronike


 

ZANIMANJE: AUTOMEHANIČAR (3 godine, obrtničko zanimanje)

Automehaničar je zanimanje koje već duže vrijeme izaziva veliku pozornost učenika koji se opredjeljuju za životni poziv, zahvaljujući ponajprije atraktivnosti automobilizma, ali i zanimanju za najnovija tehnička dostignuća, koja vrlo brzo nalaze primjenu u automobilskoj industriji.

Za uspjeh u ovom zanimanju potrebna je ponajprije želja, ali i riješenost da se ustraje u savladavanju obimnog programa tehničko-tehnoloških sadržaja koji obuhvaćaju konstrukciju, rad i održavanje suvremenih automobila.

Automehaničar održava vozilo. On radi poslove demontaže, montaže i ispitivanja dijelova, sklopova i sustava vozila. On vrši pokretanje i ispitivanje rada sklopova i sustava, te ispituje oblike, položaj, tlak, temperaturu, potrošnju električnih i voznih značajki, pri čemu mora poznavati toplinske, hidraulične i druge zakone i procese.

Programom zanimanja automehaničar u Strojarskoj školi, uz suradnju s automehaničarskim radionicama, osigurana je kvalitetna priprema za poziv automehaničar.

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

3.g.

  1.

Hrvatski jezik

3

3

3

  2.

Strani jezik

2

2

2

  3.

Povijest

2

-

-

  4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

  5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

  6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

  7.

Osnove računalstva

1,5

-

-

  8.

Matematika u struci

2

1

1

  9.

Tehničko crtanje

1,5

-

-

10.

Osnove tehničke mehanike

-

2

-

11.

Osnove tehničkih materijala

1

-

-

12.

Elementi strojeva

-

2

-

13.

Osnove automatizacije

-

-

2

14.

Osnove elektrotehnike i elektronike

-

-

1

15.

Tehnike motornih vozila

-

2

3

16.

Izborni predmet

1

2

2

17.

Tehnologija obrade i montaže

2

-

-

18.

Tehnologija održavanja vozila

-

1

2

19.

Praktična nastava

16

16

16

 

SVEUKUPNO

34

35

34

 

 


 

ZANIMANJE: AUTOLIMAR (3 godine, obrtničko zanimanje)

Jedno od uvijek popularnih i traženih zanimanja je i zanimanje autolimara. On će se našim programom osposobiti za samostalno provođenje tehnoloških postupaka za autolimarske radove na motornim vozilima i to kroz upoznavanja radova na obradi lima deformacijom, savijanjem i rezanjem lima u hladnom i toplom stanju. Autolimar izrađuje i različite dijelove karoserije, demontira oštećene dijelove te ovladava postupcima elektrootpornog zavarivanja, plinskog zavarivanja i lemljenja. On obavlja i zaštitu obrađenih površina, mjerenja i centriranja karoserije, dijagonalna mjerenja i mjerenja između osovina. Konačno, nakon montaže, autolimar vrši i kontrolu mjera u oblika.

Popis nastavnih predmeta

 

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

3.g.

  1.

Hrvatski jezik

3

3

3

  2.

Strani jezik

2

2

2

  3.

Povijest

2

-

-

  4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

  5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

  6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

  7.

Osnove računalstva

1,5

-

-

  8.

Matematika u struci

2

1

1

  9.

Tehničko crtanje

1,5

-

-

10.

Osnove tehničke mehanike

-

2

-

11.

Osnove tehničkih materijala

1

-

-

12.

Elementi strojeva

-

2

-

13.

Osnove automatizacije

-

-

1

14.

Osnove elektrotehnike i elektronike

-

-

1

15.

Tehnike motornih vozila

-

1

2

16.

Tehnologija autolimarije

-

1

3

17.

Izborni predmet

1

2

2

18.

Tehnologija obrade i montaže

2

-

-

19.

Tehnologija održavanja vozila

-

1

1

20.

Praktična nastava

16

16

16

 

SVEUKUPNO

34

35

34

 

 


 

 

ZANIMANJE: CNC operater/operaterka (3 godine, industrijsko zanimanje)

Obrazovanjem za ovo zanimanje učenici stječu znanja i vještine za samostalno obavljanje poslova na klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (tokarilicama, glodalicama) u proizvodnji i obnavljanju dijelova strojeva i uređaja.

Obrazovanje traje 3 godine, a tijekom izobrazbe učenici stječu teorijska znanja o obradama odvajanjem čestica, tehničkim materijalima, elementima strojeva, potrebnim alatima i alatnim strojevima. Učenici imaju i odgovarajuću praksu u proizvodnji (na klasičnim i numeričkim alatnim strojevima) kako bi stekli vještine potrebne za ovo zanimanje.

Ovo je zanimanje prijeko potrebno u proizvodnji te postoji velika mogućnost zapošljavanja i napredovanja mladih CNC operatera (tokara, glodača) nakon završetka školovanja.

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

3.g.

  1.

Hrvatski jezik

3

3

3

  2.

Strani jezik

2

2

2

  3.

Povijest

2

-

-

  4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

  5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

  6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

  7.

Matematika

2

2

2

  8.

Osnove računalstva

1

-

-

  9.

Tehničko crtanje

1

-

-

10.

Tehnička mehanika

-

1

-

11.

Tehnički materijali

1

-

-

12.

Elementi strojeva

-

2

-

13.

Osnove automatizacije

-

-

1

14.

Tehnologija obrade materijala

1

-

-

15.

CNC strojevi

-

1

2

16.

Posluživanje CNC strojeva

-

-

2

17.

CAD-CAM tehnologije

-

1

2

18.

Tehnologija održavanja alatnih strojeva

1

-

-

19.

Izborni predmet*

1

1

1

20.

Praktična nastava

14

14

14

 

SVEUKUPNO

32

32

32

* Izborni predmet može biti: Tehničko crtanje, Tehnička mehanika, CNC strojevi, CAD-CAM tehnologije, Posluživanje CNC strojeva


 

 

ZANIMANJE: INSTALATER-MONTER (3 godine, industrijsko zanimanje)

Tijekom školovanja učenik će steći znanja o:

- alatima, napravama i strojevima, tehnološkim procesima obrade i montaže i organizacijom rada na gradilištu,

- uređajima i opremi (vodovoda, grijanja, ventilacije, plina i zraka i sl.),

- rukovanju alatima, strojevima i uređajima,

- izvođenju radova u radionicama (krojenje, rezanje, spajanje, izoliranje, izradba neuobičajenih vodova),

- radova u transportu i drugim pomoćnim poslovima na gradilištu te

- izvođenju instalacija (montaža opreme, spajanje na mrežu, razvod mreže, ugradnja armature, ispitivanje uređaja i puštanje u pogon).

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

3.g.

  1.

Hrvatski jezik

3

3

3

  2.

Strani jezik

2

2

2

  3.

Povijest

2

-

-

  4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

  5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

  6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

  7.

Matematika

2

2

2

  8.

Računalstvo

2

-

-

  9.

Tehnička mehanika

3

-

-

10.

Tehnički materijali

3

-

-

11.

Obrada materijala

3

-

-

12.

Tehničko crtanje

3

2

-

13.

Elementi strojeva

-

2

-

14.

Elektrotehnika

-

2

-

15.

Tehnologija instalacija

-

4

4

16.

Praktična nastava obrade materijala

7

-

-

17.

Praktična nastava izrade instalacija

-

12

21

 

SVEUKUPNO

33

34

35

 


 

ZANIMANJE: PROIZVOĐAČ I MONTER PVC I ALUMINIJSKE STOLARIJE

Obrazovanjem za ovo zanimanje učenici stječu znanja i vještine za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom izrade stolarije te njihovo pravilno održavanje. Upoznaju vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izradi stolarije od PVC i aluminija.

Obrazovanje traje dvije godine uz odgovarajuću praksu u školskim radionicama, gdje stječu sposobnosti za pravilnu ugradnju izrađene stolarije na objektima te razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Napomena: 2-godišnja zanimanja (NIŽA STRUČNA SPREMA)

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

 1.

Hrvatski jezik

2,5

2,5

 2.

Računalstvo

2

 

 3.

Tjelesna i zdravstvena kultura

1,5

1,5

 4.

Vjeronauk / etika

1

1

 5.

Strani jezik

1

1

 6.

Poduzetništvo

-

1

 7.

Matematika u struci

2

1

 8.

Tehnologija zanimanja

5

5

 9.

Izborni stručni predmet

-

2

10.

Praktična nastava

16

16

 

SVEUKUPNO

31

31

 

 


 

 

ZANIMANJE: ZAVARIVAČ

Zavarivač spaja metalne dijelove postupkom zagrijavanja prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, strojevi i zaštitna sredstva.

Zavarivač može raditi u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona. Pored toga zavarivanjem se izrađuju i popravljaju sitniji predmeti za široku potrošnju.

Zavarivači često rade na otvorenome – na objektima na kojima obavljaju zavarivanje: brodovima, mostovima, zgradama i drugim građevinama te na raznim postrojenjima. Rade u tvorničkim halama, raznim radionicama, a katkada su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja.

Napomena: 2-godišnja zanimanja (NIŽA STRUČNA SPREMA)

Popis nastavnih predmeta

Redni

broj

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

1.g.

2.g.

 1.

Hrvatski jezik

     2,5

     2,5

 2.

Računalstvo

     2

 

 3.

Tjelesna i zdravstvena kultura

     1,5

     1,5

 4.

Vjeronauk / etika

     1

     1

 5.

Strani jezik

     1

     1

 6.

Poduzetništvo

     -

     1

 7.

Matematika u struci

     2

     1

 8.

Tehnologija zavarivanja

     3

     3

 9.

Osnove brodogradnje s materijalima

     1

     1

10.

Strojevi i uređaji za zavarivanje

     1

     1

11.

Izborni predmet

     -

     2

12.

Praktična nastava

   14

   14

 

SVEUKUPNO

    29

    29

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Oglasna ploča - knjižnica
RASPORED ZVONA

UJUTRO:
1. sat - 8:00 -   8:45
2.         8:50 -   9:35
3.         9:40 - 10:25
4.        10:45 - 11:30
5.        11:35 - 12:20
6.        12:25 - 13:10
7.        13:15 - 13:55

POPODNE:
0 sat 13:10 - 13:55
1.      14:00 - 14:45
2.      14:50 - 15:35
3.      15:40 - 16:25
4.      16:45 - 17:25
5.      17:30 - 18:10
6.      18:15 - 18:55
7.      19:00 - 19:40

Kalendar
« Ožujak 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju