preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

 

Šk. god. 2018./2019.

ŠKOLSKI KURIKUL 2018./2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE ŠKOLE za šk. god. 2018./2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019., PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.- prijedlog odluke.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Izmjene_i_dopune_GPP_-_odluka.doc Izmjene i dopune GPP - odluka.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument OBAVIJEST_KANDIDATIMA_NATJECAJA.docx OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJECAJA.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_II._rebalansa_-_zupanijska_sredstva.xlsx Obrazlozenje II. rebalansa - zupanijska sredstva.xlsx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_plana_19_i_projekcija_20-21.docx Obrazlozenje plana 19 i projekcija 20-21.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_rebalansa__vlastitih_sredstva.xlsx Obrazlozenje rebalansa vlastitih sredstva.xlsx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Plan_nabave_2018_nakon_I_I__rebalansa.xls Plan nabave 2018 nakon I I rebalansa.xls 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ODUKA_-_PLAN_NABAVE_PO_II._REBALANSU1.doc ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU1.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Plan_nabave_2019.xls Plan nabave 2019.xls 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument PLAN_NABAVE_ZA_2019._-_prijedlog_odluke.doc PLAN NABAVE ZA 2019. - prijedlog odluke.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument usvojeni_II._PGZ_rebalans_-_odluka.doc usvojeni II. PGZ rebalans - odluka.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument usvojeni_II._vlastiti_rebalans_-_ODLUKA.doc usvojeni II. vlastiti rebalans - ODLUKA.doc 
Pomakni gore Obriši dokument VODITELJ_SSD-a.docx VODITELJ SSD-a.docx

  • ŠKOLSKI ODBOR

POZIV NA 16. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA U PETAK 28.09.2018.
 ZAPISNIK 16. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA - 28.09.2018..doc

 ZAPISNIK 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA - 12.11.2018..doc 

POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx 
ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc 

POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx    
ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc  

 

  • VIJEĆE RODITELJA

ZAPISNIK 2.Vijece roditelja 30.11.2018.-za web[8362].docx 
 

  • NASTAVNIČKO VIJEĆE

Zapisnik NV 15.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 22.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 27.11.2018.docx 

 

Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_16._sjednicu_SO_-_28.09.2018.docx POZIV na 16. sjednicu SO - 28.09.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_2018.-19.docx GODISNJI PLAN I PROGRAM 2018.-19.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument skolski_KURIKUL_2018.-19.docx skolski KURIKUL 2018.-19.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_16._SJEDNICA_-_28.09.2018..doc ZAPISNIK 16. SJEDNICA - 28.09.2018..doc 
Pomakni gore Obriši dokument ZAPISNIK_17._SJEDNICA_-_12.11.2018..doc ZAPISNIK 17. SJEDNICA - 12.11.2018..doc  
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_18._sjednicu_SO_-_07.12.2018.docx POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_19._sjednicu_SO_-_28.12.2018.docx POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_18._SJEDNICA_-_07.12.2018.doc ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_19._SJEDNICA_-_28.12.2018.doc ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc 
Pomakni gore Obriši dokument STROJARSTVO_-_13_sati.docx STROJARSTVO - 13 sati.docx
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šk. god. 2017./2018.

ŠKOLSKI KURIKUL Strojarske škole 2017./2018.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM Strojarske škole 2017./2018.

ODLUKA O DONOŠENJU I USVAJANJU I. REBALANSA  SREDSTAVA ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Obrazloženje - vlastita sredstva po namjenama

Obrazloženje rebalansa županijskih sredstava

Odluka - Plan nabave po I. rebalansu

Odluka - I. rebalans vlastitih sredstava 2018.

Plan nabave nakon I. rebalansa - PRILOG

ODLUKA - Odgovorne osobe za podatke

Odluka - osoba ovlastena za koristenje video nadzora.docx

Odluka - osoba za zastitu podataka.docx

Odluka - osoba za zastitu podataka.docx

 kontakt sluzbenice za zastitu podataka.docx

Odluka - Pravilnik o video nadzoru.docx 

Odluka - Pravilnik o zastiti podataka.docx 

PRAVILNIK skole o video nadzoru.docx

PRAVILNIK SKOLE o zastiti podataka.docx 

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc 

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

DRUGI REBALANS VLASTITIH  RASHODA

DRUGI   REBALANS ŽUPANIJSKIH SREDSTAVA 2017. godine

ODLUKA o donošenju i usvajanju II. rebalansa vlastitih sredstava za 2017. godinu

ODLUKA o donošenju i usvajanju II. rebalansa sredstava Županije za 2017. godinu

ODLUKA O USVAJANJU I DONOŠENJU PLANA  NABAVE PO II. REBALANSU ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. - nakon II. rebalansa

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. - ODLUKA

PLAN 2018.

PLAN NABAVE za 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. - ODLUKA

PLAN ZA 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.

BILJEŠKE I-XII 2017.

RASPOREĐIVANJE VIŠKA SREDSTAVA PO IZVJEŠTAJU ZA 2017.

lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. 1. - 31. 12. 2017.

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA I - XII 2017.

odluka - FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

REGISTAR UGOVORA 2017.

 POZIV na 8. sjednicu ŠO - 04.09.2017..docx 
 POZIV na 9. sjednicu ŠO - 29.09.2017..docx 
 POZIV na 10. sjednicu ŠO - 03.11.2017..docx 
 POZIV na 11. sjednicu ŠO - 15.12.2017..docx 
 POZIV NA 12. SJEDNICU - 02.02.2018..docx 
POZIV NA 13. SJEDNICU - 21.02.2018..docx 
POZIV NA 15. SJEDNICU -09.07.2018.pdf 
ZAPISNIK 14. SJEDNICA -06.06.2018.pdf 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Šk. god. 2016./2017.

MOLBA ZA IZDAVANJE DUPLIKATA-PRIJEPISA SVJEDODŽBE - obrazac

Priloženi dokumenti:
STATUT -procisceni tekst lipanj 2017 pdf (1).pdf
2017. Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta lipanj 2017.docx
KURIKUL2016.-2017.FINAL.pdf
GODIsNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE- 2016.-2017.FINAL.pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017., PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.- ODLUKA.doc
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2015.BILJESKE.pdf
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta.docx
Obrasci I-XII 2015.g.xlsx
Skenirana izjava ravnatelja po Zakonu o javnoj nabavi.tif
IZVJESCE STROJARSKE SKOLE ZA 2011.doc
KATALOG INFORMACIJA sa zahtjevom za izdavanje informacija.docx
ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA.docx
ODUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA-Gojko Miletic.pdf
PRAVILA ZA ZAPRIMANJE I PLACANJE RACUNA.pdf
izjava ravnatelja.pdf
NABAVA MATERIJALA ZA 2013.xls
ETICKI KODEKS.docx
PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRSNOG RADA.docx
PRAVILNIK O KUCNOM REDU.docx
PRAVILNIK O NAKNADI STETE.docx
PRAVILNIK O PROMICANJU STETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA.docx
PRAVILNIK O RADU.docx
PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU.docx
PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA.doc
OSOBA ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA.pdf
ODLUKA O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE- 2014-2015-final.pdf
KURIKUL STROJARSKE SKOLE 2014.-2015 final2.pdf
Financijski izvjestaj za 2014. - PR-RAS.pdf
Financijski izvjestaj za 2014. - P-VRIO.pdf
PLAN NABAVE ROBA I USLUGA 2015.pdf
Biljeske uz financijsko izvjesce 2014.pdf
BILANCA 31. 12. 2014.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kucnom redu - po inspekcijskom rjesenju.docx
PRAVILNIK O RADU - odluka o izmjenama i dopunama - 2015..docx
Pravilnik o kucnom redu - odluka o izmjenama i dopunama.docx
Pravilnik o naknadi stete - odluka o izmjenama i dopunama.docx
STATUT - procisceni 2015.pdf
Plan prihoda.xls
PLAN RASHODA I IZDATAKA.xls
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta1.docx
Financijski plan.xls
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA.xls
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.pdf
Poslovnik Vijeca roditelja.2008..pdf
I. REBALANS ZUPANIJE 2016.- ODLUKA.doc
ODLUKA-I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2016.- ODLUKA.doc
Odluka - Statut -NASTAVAK OBRAZOVANJA - KONACNA.docx
STATUT -procisceni tekst lipanj2016.doc
Poslovnik prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu zavrsnog rada.doc
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA TE NARUCIVANJA ROBA I USLUGA.pdf
PLAN 2017. NA IV RAZINI.xls
Plan nabave 2017.xls
PLAN NABAVE ZA 2017. - ODLUKA.doc
ZAPISNIK S 24. sjednice SO 09.11.2015..pdf
ZAPISNIK S 25. sjednice SO - 11.12.2015..pdf
ZAPISNIK S 29. sjednice SO -01.06.2016..doc
ZAPISNIK S 30. sjednice SO -02.06.2016..doc
ZAPISNIK S 31. sjednice SO - 12.07.2016. doc
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta lipanj 2017.docx
ZAPISNIK S 32. sjednice SO - 19.09.2016. doc
ZAPISNIK S 33. sjednice SO - 30.09.2016. doc
ZAPISNIK S 34. sjednice SO - 21.11.2016. doc
ZAPISNIK S 35. sjednice SO -22.12.2016. doc
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf
CIJENA DUPLIKATA SVJEDODZBI - odluka.docx
DUPLIKAT ILI PRIJEPIS-naputak.docx
odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2016..doc
Prilog - fin.izvj.2016..xls
RASPORE IVANJE VISKA SREDSTAVA PO IZVJESTAJU ZA 2016..doc
Prorac.pdf
BILJESKE I-XII 2016..pdf
PRRAS za konsolidaciju 2016-v4.pdf
Clanovi vijeca roditelja sk-g. 2016.-17.docx
SKOLSKI KURIKUL 2017.-2018. Strojarska skola Rijeka.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE RIJEKA-2017.-2018..pdf
II. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA.xls
II. REBALANS ZUPANIJSKIH SREDSTAVA.xls
ODLUKA-II. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2017..doc
ODUKA - II. REBALANS PGZ SREDSTAVA 2017..doc
ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU.doc
Plan nabave 2017 - nakon II. rebalansa.xls
Godisnje izvjesce.csv
Godisnje izvjesce.pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018., PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.- ODLUKA.doc
odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2017..doc
IMG.pdf
BILJESKE I-XII 2017..doc
REGISTAR UGOVORA 2017.[15100].docx
POZIV na 8. sjednicu SO - 04.09.2017..docx
POZIV na 9. sjednicu SO - 29.09.2017..docx
POZIV na 10. sjednicu SO - 03.11.2017..docx
POZIV na 11. sjednicu SO - 15.12.2017..docx
POZIV NA 12. SJEDNICU - 02.02.2018..docx
POZIV NA 13. SJEDNICU - 21.02.2018..docx
I. REBALANS ZUPANIJE 2018.- ODLUKA.doc
OBRAZLOZENJE - vlastita sredstva po namjenama.xlsx
Obrazlozenje rebalansa zupanijskih sredstava.xlsx
ODLUKA - Plan nabave po I. rebalansu.doc
ODLUKA-I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2018.- ODLUKA.doc
Plan nabave 2018 nakon I rebalansa-PRILOG.xls
Odluka - odgovorne osobe za podatke.docx
Odluka - osoba ovlastena za koristenje video nadzora.docx
Odluka - osoba za zastitu podataka.docx
Odluka - Pravilnik o video nadzoru.docx
Odluka - Pravilnik o zastiti podataka.docx
PRAVILNIK SKOLE o zastiti podataka.docx
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc
kontakt sluzbenice za zastitu podataka.docx
PRAVILNIK skole o video nadzoru.docx
POZIV NA 15. SJEDNICU -09.07.2018.pdf
ZAPISNIK 14. SJEDNICA -06.06.2018.pdf
POZIV na 16. sjednicu SO - 28.09.2018.docx
GODISNJI PLAN I PROGRAM 2018.-19.docx
skolski KURIKUL 2018.-19.docx
ZAPISNIK 16. SJEDNICA - 28.09.2018..doc
ZAPISNIK 17. SJEDNICA - 12.11.2018..doc
Zapisnik NV 15.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 22.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 27.11.2018.docx
ZAPISNIK 2.Vijece roditelja 30.11.2018.-za web[8362].docx
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019., PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.- prijedlog odluke.doc
Izmjene i dopune GPP - odluka.doc
OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJECAJA.docx
Obrazlozenje II. rebalansa - zupanijska sredstva.xlsx
Obrazlozenje plana 19 i projekcija 20-21.docx
Obrazlozenje rebalansa vlastitih sredstva.xlsx
Plan nabave 2018 nakon I I rebalansa.xls
ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU1.doc
Plan nabave 2019.xls
PLAN NABAVE ZA 2019. - prijedlog odluke.doc
usvojeni II. PGZ rebalans - odluka.doc
usvojeni II. vlastiti rebalans - ODLUKA.doc
VODITELJ SSD-a.docx
POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx
POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx
ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc
ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc
STROJARSTVO - 13 sati.docx


DokumentiTražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Oglasna ploča - knjižnica
RASPORED ZVONA

UJUTRO:
1. sat - 8:00 -   8:45
2.         8:50 -   9:35
3.         9:40 - 10:25
4.        10:45 - 11:30
5.        11:35 - 12:20
6.        12:25 - 13:10
7.        13:15 - 13:55

POPODNE:
0 sat 13:10 - 13:55
1.      14:00 - 14:45
2.      14:50 - 15:35
3.      15:40 - 16:25
4.      16:45 - 17:25
5.      17:30 - 18:10
6.      18:15 - 18:55
7.      19:00 - 19:40

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju