2020-03-13 10:23:00

Zdrav za 5

Zdrav za 5 je projekt MUP-a koji se u našoj školi provodi unazad nekoliko godina u sklopu predviđenih preventivnih programa. Ove godine smo ugostili policijskog službenika odjela prevencije Daria Tonkovića koji je 11.3. učenicima prvih razreda održao prezentaciju na temu prevencije zlouporabe opojnih sredstava te im prenio svoja brojna iskustva stečena tijkom dugogodišnjeg rada u području suzbijanja raspačavanja i korištenja opojnih sredstava.

„Svrha projekta je prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;  podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.“ (više o samom projektu na: https://bit.ly/33m62Bt)


Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka