preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

vijesti

NATJEČAJA ZA UPIS POLAZNIKA OBRAZOVANJA ODRASLIH U šk. g. 2018./2019.

Autor: Ivana Vladilo, 17. 9. 2018. 14:05

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA OBRAZOVANJA ODRASLIH U šk.g. 2018./2019.

 1. Programi trogodišnjeg obrazovanja za stjecanje stručne spreme i prekvalifikacije 

područje rada: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – za zanimanja:

 • automehaničar/ka,
 • autolimar/ica,
 • instalater/ka grijanja i klimatizacije, 
 • vodoinstalater/ka,
 • plinoinstalater/ka,
 • alatničar/ka,
 • strojobravar/ica,
 • tokar/ica,
 • zlatar/ica
 • limar/ica, 
 • bravar/ica.
 1. Program četverogodišnjeg obrazovanja za  stjecanja srednje stručne spreme

područje rada: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – za zanimanje

 • STROJARSKO–TEHNOLOŠKI TEHNIČAR/KA
 1. Programi usavršavanja, nakon završene srednje stručne spreme

područje rada strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 • vodo i plinoinstalater/ka – specijalist/ica
 • sva zanimanja kao pod rednim brojem 1 uz  dodatak -  s p e c i j a l i s t /i c a   za to zanimanje.
 1. Programi osposobljavanja za poslove:
 • zavarivača/ice TIG postupkom
 • zavarivača/ice  MIG/MAG postupkom
 • operatera/ke CNC tokarilicom i CNC glodalicom

 

Uz prijavu kandidati prilažu:

 • sve svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
 • rodni list
 • domovnica
 • dvije slike

 

Prijave se obavljaju u Školi tijekom mjeseca rujna 2018. godine.

Početak nastave je 01. listopada 2018. godine.

 

Informacije možete dobiti na tel. 645-941; 343-132  ili na mrežnim stranicama Škole http://www.ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr/.

 [više]

NAPUTAK ZA POLAZNIKE

Autor: Ivan Kurilić, 4. 12. 2018. 09:41

NAPUTAK ZA POLAZNIKE 

OKVIRNI PLAN ZA POLAZNIKE UPISANE 2018./2019. Šk. god. 

1. NASTAVA 

     1.1. Trajanje nastave: 01.10.2018. do 14.06.2019., odnosno za polaznike završnih razreda do 22.05.2019. 

     1.2. Polaganje dopunskih, dodatnih, razlikovnih i predmetnih ispita do 28.09.2019. 

     1.3. Izrada i obrana završnog rada: prema vremeniku do 28.09.2018. (ljetni rok, jesenski rok, zimski rok). 

     1.4. Pomoćnički ispit (za JMO) se polže u tri ispitna roka: 

              - U prvom roku, (od 15. lipnja do 15. srpnja), 

              - U drugom roku (od 15. rujna do 15. listopada) 

              - U trećem roku ( od 15. veljače do 15. ožujka). 

Vremenik izrade i obrane završnog rada te pomoćničkog ispita bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Škole. 

Nakon navedenih rokova svi ispiti se ponovno naplaćuju. 

Na teorijskoj nastavi, vježbama, konzultacijama i ispitima te prigodom traženja potvrda i preuzimanja dokumenata polaznici trebaju ponijeti indeks.  

1. RASPORED KONZULTACIJA 

Voditelj obrazovanja odraslih izrađuje i objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Škole raspored rada po danima i nastavnim satima najkasnije 4 dana prije početka svakog radnog tjedna. 

Polaznici uspoređuju Odluku o razlikovnim ispitima s objavljenim rasporedom i utvrđuju svoje obveze sudjelovanja u dopisno-konzultativnoj nastavi. 

Individualne konzultacije, te moguće odrade radioničkih vježbi, izvode se po posebnom rasporedu ili u dogovoru s voditeljem obrazovanja i predmetnim nastavnikom. 

3. POLAGANJE ISPITA 

Polaznici mogu prijaviti i polagati dopunske, razlikovne, odnosno predmetne ispite kad ispune obveze iz operativnog programa koje utvrđuje predmetni nastavnik. 

Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda, odnosno obrazovnog razdoblja, ako nije uspješno završio predhodni razred, odnosno obrazovno razdoblje. Ispit se prijavljuje u administraciji Škole najmanje 15 dana prije polaganja ispita (iznimno se može s predmetnim nastavnikom dogovoriti drugačije). 

Predmetni nastavnik podiže prijavnice. 

Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom. Ispiti koji se polažu tijekom nastave, kao i na prvom ispitnom roku su besplatni. Svi ostali ispiti se plaćaju po cijeni koju je utvrdio Školski odbor Strojarske škole. 

Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom (tada se ispit posebno plaća). 

Ukoliko polaznik ne može pristupiti prijavljenom ispitu, isti može odjaviti najmanje 24 sata prije polaganja ispita i prijavnica mu vrijedi za idući ispitni rok. 

Ukoliko ne odjavi ispit u prijavnicu mu se upisuje da nije pristupio i prijavnica mu ne vrijedi za idući ispitni rok. 

Nakon završetka nastave pojedinog predmeta polaznici i predmetni nastavnik mogu dogovoriti poseban ispitni rok. 

Raspored polaganja ispita objavljuje se na oglasnoj ploći i web stranici Škole najmanje 8 dana prije polaganja ispita. 

4. IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG ISPITA 

Završni rad se sastoji od Izradbe i Obrane završnog rada. 

Izradba završnog rada se sastoji od uradka koji može biti praktičan rad s elaboratom, projekt i sl. Polaznik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom mentora. Izradbu, koju je prihvatio mentor, polaznik je dužan predati u uredžbeni zapisnik Škole najkasnije 10 dana prije Obrane završnog rada. Obrani završnog rada može pristupiti polaznik koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu i čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu. 

Polaznik prezentira (usmeno) završni rad pred tročlanim Povjerenstvom za obranu završnog rada čiji je predsjednik ili član njegov mentor. 

Stručno vijeće Škole utvrđuje vremenik izradbe i obrane završnog rada za svaki ispitni rok posebno (ljetni, jesenski i zimski). Vremenik će biti objavljen na oglasnoj plpči i web stranici Škole. 

Ponavljanje obrane završnog rada posebno se plaća prema cjeniku Škole. 

5. POMOĆNIČKI ISPIT 

Pomoćnički ispit se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela, a polažu ga polaznici koji se obrazuju po programu u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). 

Vremenik polaganja pomoćničkog ispita bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Škole. 

Polaganje pomoćničkog ispita provodi se prema pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita koji se nalazi na web stranici Škole. 

Iz zakona o obrtu (2013.g.): Članak 65. 

     (1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. 

     (2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. 

     (3) Majstorskom ispitu mogu pristupizi i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana. 

     (4) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. 

     (5) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana. 

     (6) Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. 

     (7) Radno iskustvo iz stavka 6. ovog članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima. 

6. DRŽAVNA MATURA 

Budući da ispit državne mature zamjenjuje klasične razredne ispite na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, svim kandidatima, pa tako i kandidatima koji četverogodišnje obrazovanje završavaju u sustavu obrazovanja odraslih, omogućeno je polaganje ispita državne mature. Svaki kandidat iz sustava obrazovanja odraslih koji je zainteresiran za upis na neko od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj registrirat će se preko aplikacije Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Tom prilikom potrebno je unijeti sve osobne podatke, podatke o svojim ocjenama, te sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima u znanju na državnoj ili međunarodnoj razini.

 [više]

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Autor: Ivan Kurilić, 30. 11. 2018. 13:17

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

IZBOR TEME ZA ZAVRŠNI RAD: do 31.10.2018. 

Polaznik obavlja izradu završnog rada pod stručnim vodstvom nastavnika struke-mentora. 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA 

Ljetni rok:                       do 01.04.2019. 

Jesenski rok:                  do 05.07.2019. 

Zimski rok                       do 30.11.2019. 

Polaznik prijavljuje obranu ispunjava Prijavnice u administraciji škole. 

IZRADA I PREDAJA ZAVRŠNOG RADA 

Ljetni rok                           do 03.06.2019. 

Jesenski rok                      do 20.08.2019. 

Zimski rok                          do 17.01.2020. 

Pisani dio IZRADBE ZAVRŠNOG RADA (dva primjerka) koje je mentor prihvatio, polaznik je dužan predati u urudžbirani zapisnik administracije škole deset dana prije OBRANE ZAVRŠNOG RADA. 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA 

Ljetni rok                               do 19.06.2019. 

Jesenski rok                          do 02.09.2019. 

Zimski rok                              do 18.02.2020. 

Za polaznike kojima ostane samo jedan ispit kao uvjet za izlazak na završni rad, održat će se izvaredni ispitni rok neposredno prije obrane završnog rada.

 

 [više]

RASPORED KONZULTACIJA

Autor: Ivan Kurilić, 28. 11. 2018. 13:25

RASPORED KONZULTACIJA 

Šk. god. 2018./2019. 

NASTAVNIK

VRIJEME KONZ. 

JUTARNJA SMJENA

VRIJEME KONZ. 

POPODNEVNA SMJENA

Melita Veber Dragović Petak, 10:45 do 11:30 Petak, 17:35 do 18:20
Ivan Smojver Prema dogovoru 0915616172
Josip Mršić Petak, 9:40 do 10:25 Petak, 15:40 do 16:25 
Dajana Miljanić Srijeda, 11:35 do 12:20 Četvrtak, 15:40 do 16:25
Ratko Petković Utorak, 11:35 do 12:20  Utorak, 15:40 do 16:25
Renato Baričević Utorak, 12:30 do 13:15 Utorak, 16:30 do 17:15
Ivana Kovač Prema dogovoru: email: ivana.kovac888@gmail.com Prema dogovoru: e-mail: ivana.kovac888@gmail.com
Sanja Ercegović-Šehić Petak, 12:25 do 13:10 Četvrtak, 17:35 do 18:20 
Emil Segulin Prema dogovoru e-mail: emil.segulin@skole.hr
Fei Štefan Četvrtak, 11:35 do 12:20 Ponedjeljak, 17:35 do 18:20
Ivan Kurilić Prema dogovoru 0917904465
Slobodan Crnković Utorak, 10:45 do 11:30 Ponedjeljak, 16:45 do 17:30
Draško Lovrić Srijeda, 12:25 do 13:10 Petak, 15:40 do 16:25
Goran Klobučar Prema dogovoru 0915360896
Fadil Ćušković Četvrtak, 12:25 do 13:10 Srijeda, 17:35 do 18:20
Anamarija Bučić-Matejčić Srijeda, 10:45 do 11:30 Srijeda, 15:40 do 16:25
Vjekoslav Vrdoljak Prema dogovoru 0917293474
Branka Kinkela Stupac Prema dogovoru 098328274

 

 [više]

Skupne konzultacije

Autor: Ivan Kurilić, 27. 11. 2018. 14:17

SKUPNE KONZULTACIJE 

Šk.god. 2018./2019.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE 
OPERATER CNC TOKARILICOM I CNC GLODALICOM 

1. EMIL SEGULIN, dipl. ing. 

-  Osnove programiranja CNC stroja, ponedeljak, 03.12.2018. u 16:00 sati- 4 sata 

- Osnove programiranja CNC stroja, petak, 06.12.2018. u 16:00 sati- 4 sata 

- Osnove programiranja CNC stroja, ponedjeljak, 17.12.2018. u 16:00 sati- 4 sata 

- CNC tokarenje, srijeda, 19.12.2018. u 16:00 sati- 4 sata 

- CNC tokarenje, ponedjeljak, 14.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

-  CNC tokarenje, petak, 18.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

 

2. RATKO PETKOVIĆ 

- Zaštita na radu, utorak, 04.12.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

- Zaštita na radu, četvrtak, 06.12.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

 

3. JOSIP MRŠIĆ, dipl. ing. 

- Osnovno o CNC strojevima, ponedjeljak, 10.12. 2018. u 16:45 sati- 4 sata 

- Osnovno o CNC strojevima, utorak, 11.12.2018. u 17:35 sati- 4 sata 

- Osnovno o CNC strojevima, srijeda, 12.12.2018. u 17:35 sati- 4 sata 

 

4. DRAŠKO LOVRIĆ, prof. 

-  Osnove tehničkog crtanja i mjerenja, utorak, 22.01.2019. u 17:35 sati- 3 sata 

-  Osnove tehničkog crtanja i mjerenja, petak, 25.01.2019. u 15:40 sati- 4 sata 

-  Osnove tehničkog crtanja i mjerenja, utorak, 05.02.2019. u 17:40 sati- 3 sata 

 

5. IVAN SMOJVER, dipl. ing. 

- Osnove programiranja CNC stroja-vježbe, utorak, 15.01.2019. u 16:00 sati-4 sata 

- Osnove programiranja CNC stroja-vježbe, srijeda, 16.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- Osnove programiranja CNC stroja-vježbe, četvrtak, 17.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata  

- CNC tokarenje-vježbe, utorak, 29.01.2019. u 16:00 sati- 4 sata 

- CNC tokarenje-vježbe, srijeda, 30.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- CNC tokarenje-vježbe, četvrtak, 31.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- CNC glodanje, utorak, 12.02.2019. u 16:00 sati- 4 sata 

- CNC glodanje, srijeda, 13.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- CNC glodanje, četvrtak, 14.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- CNC glodanje-vježbe, ponedjeljak, 25.02.2019. u 16:00 sati- 4 sata 

- CNC glodanje-vježbe, utorak, 26.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- CNC glodanje-vježbe, srijeda, 27.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata

 

 

 [više]

ISPITNI ROKOVI-ZA PROSINAC 2018.

Autor: Ivan Kurilić, 26. 11. 2018. 16:28

ISPITNI ROKOVI-ZA PROSINAC 2018. 

Profesor Datum Vrijeme

Svi predmeti niže 

navedenih programa 

kod tog profesora

M. Veber-Dragović Petak, 14.12.2018. 17:35 STT, KV
F. Štefan Petak, 14.12.2018. 16:45 STT, KV, Usavršavanje
I. Smojver Prema dogovoru 0915616172 STT, KV, Usavršavanje
I. Kovač Prema dogovoru: e-mail: ivana.kovac888@gmail.com   STT, KV
R. Baričević Utorak, 11.12.2018. 16:30 STT, KV
A. Bučić-Matejčić Ponedjeljak, 10.12.2018. 16:45 STT, KV
S. Ercegović-Šehić Četvrtak, 13.12.2018. 17:35 STT, KV
I. Kurilić Prema dogovoru: e-mail: kurilicivan@gmail.com   STT, KV, Usavršavanje
D. Miljanić Četvrtak, 23.12.2018. 15:35 STT, KV
S. Crnković Ponedjeljak, 10.12.2018. 16:45 STT, KV, Usavršavanje
D. Lovrić Utorak, 11.12.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
V. Vrdoljak Prema dogovoru 0917293474 STT
G. Klobučar Prema dogovoru 0915360896 STT, KV
F. Ćušković Srijeda, 12.12.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
B. Stupac Kinkela Prema dogovoru 098328274 STT
E. Segulin Prema dogovoru: e-mail: emil.segulin@skole.hr   STT, KV

 

 [više]

ISPITNI ROKOVI-ZA STUDENI 2018

Autor: Ivan Kurilić, 26. 11. 2018. 16:03

ISPITNI ROKOVI-  ZA STUDENI 2018. 

Profesor Datum Vrijeme

Svi predmeti niže 

navedenih programa 

kod tog profesora

M. Veber-Dragović Petak, 16.11.2018. 17:35 STT, KV
F. Štefan Petak, 16.11.2018. 16:45 STT, KV, Usavršavanje
Ivan Smojver Prema dogovoru 0915616172 STT, KV, Usavršavanje
I. Kovač Prema dogovoru: e-mail: ivana.kovac888@gmail.com   STT, KV
R. Baričević Utorak, 13.11.2018. 16:30 STT, KV
A. Bučić-Matejčić Ponedjeljak, 12.11.2018. 16:45 STT, KV
S. Ercegović-Šehić Četvrtak, 15.11.2018. 17:35 STT, KV
I. Kurilić Prema dogovoru: e-mail: ikurilicivan@gmail.com   STT, KV, Usavršavanje
D. Miljanić Četvrtak, 29.11.2018. 15:35 STT, KV
S. Crnković Ponedjeljak, 26.11.2018. 16:45 STT, KV, Usavršavanje
D. Lovrić Utorak, 27.11.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
V. Vrdoljak Prema dogovoru 0917293474 STT
G. Klobučar Prema dogovoru 0915360896 STT, KV
F. Ćušković Srijeda, 28.11.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
B. Stupac Kinkela Prema dogovoru 098328274 STT
E. Segulin Preme dogovoru: e-mail: emil.segulin@skole.hr   STT, KV

 

 

 [više]

ISPITNI ROKOVI-ZA LISTOPAD 2018

Autor: Ivan Kurilić, 23. 11. 2018. 08:57

ISPITNI ROKOVI-ZA LISTOPAD 2018 

Profesor Datum Vrijeme

Svi predmeti niže 

navedenih programa 

kod tog profesora

M. Veber Dragović Petak, 19.10.2018. 16:45 STT, KV
F. Štefan Ponedjeljak, 15.10.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
I. Smojver prema dogovoru 0915616172 STT, KV, Usavršavanje
I. Kovač Prema dogovoru e-mail: ivana.kovac888@gmail.com   STT, KV 
R. Baričević Utorak, 16.10.2018. 16:30 STT, KV
A. Bučić-Matejčić Ponedjeljak, 09.10.2018. 16:45 STT, KV, 
S. Ercegović-Šehić Četvrtak, 18.10.2018. 17:35 STT, KV
I. Kurilić Prema dogovoru, e-mail: kurilicivan@gmail.com   STT, KV, Usavršavanje
D. Miljanić Četvrtak, 18.10.2018. 15:35 STT, KV
S. Crnković Ponedjeljak, 29.10.2018. 16:45 STT, KV, Usavršavanje
D. Lovrić Utorak, 30.10.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
V. Vrdoljak Prema dogovoru 0917293474 STT
G. Klobučar Prema dogovoru 0915360896 STT, KV
F. Ćušković Srijeda, 31.10.2018. 17:35 STT, KV, Usavršavanje
B. stupac Kinkela Prema dogovoru 098328274 STT
E. Segulin Prema dogovoru, e-mail: emil.segulin@skole.hr   STT, KV

 

 [više]

SKUPNE KONZULTACIJE

Autor: Ivan Kurilić, 11. 10. 2018. 11:40

SKUPNE KONZULTACIJE 

Šk. god. 2018./2019. 

STROJARSKO TEHNOLOŠKI-TEHNIČAR-1 

1. BRANKA KINKELA STUPAC, prof. 

- Kemija, ponedjeljak, 29.10.2018., u 16:30 sati- 4 sata 

- Biologija, utorak, 30.10.2018., u 16:30 sati- 3 sata 

 

2. VJEKOSLAV  VRDOLJAK, prof. 

- Geografija-1, utorak, 13.11.2018. u 16:00, sati- 4 sata 

- Geografija-2, utorak, 27.11.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

 

3. GORAN  KLOBUČAR, prof. 

- Elektrotehnika, ponedjeljak, 12.11.2018. u 17:00 sati- 3 sata 

 

4. DRAŠKO LOVRIĆ, prof. 

- Obnovljivi izvori energije-1, petak, 16.11.2018. u 15:35 sati- 4 sata 

- Obnovljivi izvori energije-3, petak, 08.02.2019. u 15:35 sati- 4 sata

- Hidraulika i pneumatika, petak, 30.11.2018. u 15:35 sati- 3 sata 

- Hidraulika i pneumatika, petak, 14.12.2018. u 15:35 sati- 3 sata

 

5. ANAMARIJA BUČIĆ-MATEJČIĆ, prof. 

- Fizika-1, srijeda, 14.11.2018. u 14:50 sati- 2 sata 

-Fizika-1, četvrtak, 15.11.2018. u 14:50 sati- 3 sata  

- Fizika-2, srijeda, 28.11.2018. u 14:50 sati- 2 sata 

- Fizika-2, četvrtak, 29.11. 2018. u 14:50 sati- 3 sata 

- Računalstvo, srijeda, 12.12.2018. u 14:50 sati- 2 sata 

- Računalstvo, četvrtak, 13.12.2018. u 14:50 sati-3 sata 

 

6. IVANA KOVAČ, prof. 

- Povijest, utorak, 11.12.2018. u 17:35 sati- 3 sata 

- Povijest, utorak, 22.01.2018. u 17:35 sati- 2 sata  

 

7. IVAN KURILIĆ, prof. 

- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija, ponedjeljak, 21.01.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Tehničko crtanje i nacrtna geometrija, srijeda, 23.01.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Tehnička mehanika, četvrtak, 24.01.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Tehnička mehanika, petak, 25.01.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Termodinamika, ponedjeljak, 04.02.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Termodinamika, utorak, 05.02.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

 

8. FADIL  ĆUŠKOVIĆ, prof. 

- Obrada materijala-2, utorak, 19.02.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Obrada materijala-2, utorak, 05.03.2019. u 16:45 sati- 3 sata   

-Obrada materijala-3, utorak, 19.03.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Obrada materijala-3, utorak, 02.04.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Alati i naprave, utorak, 16.04.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

- Alati i naprave, utorak, 30.04.2019. u 16:45 sati- 3 sata 

 

9. IVAN SMOJVER, dipl. ing. 

- Alatni strojevi, ponedjeljak, 11.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- Alatni strojevi, ponedjeljak, 25.02.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- Tehnološki procesi, ponedjeljak, 11.03.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- Tehnološki procesi, ponedjeljak, 25.03.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

 

10. FEI  ŠTEFAN, prof. 

- Matematika, ponedjeljak, 18.02.2019. u 17:35 sati- 3 sata 

- Matematika, petak, 22.02.2019. u 16:45 sati- 3 sata

 

STROJARSKO TEHNOLOŠKI-TEHNIČAR-2 

 

1. GORAN KLOBUČAR, prof. 

- Regulacija i upravljanje, ponedjeljak, 29.10.2018. u 17:00 sati- 3 sata 

- Regulacija i upravljanje, utorak, 30.10.2018. u 17:00 sati-3 sata 

 

2. SANJA ERCEGOVIĆ-ŠEHIĆ 

- Hrvatski jezik, četvrtak, 15.11.2018. u 17:35 sati- 3 sata 

- Hrvatski jezik, petak, 16.11.2018. u 17:35 sati- 3 sata 

- Hrvatski jezik, četvrtak, 29.11.2018. u 17:35 sati- 3 sata 

 

3. DAJANA MILJANIĆ, prof. 

- Engleski jezik, četvrtak, 13.12.2018. u 15:35 sati 3 sata 

- Engleski jezik, petak, 14.12.2018. u 16:45 sati- 2 sata 

 

4. SANDRA LUKIĆ, prof. 

- Njemački jezik, petak, 14.12.2018. u 16:45 sati- 3 sata

 

5. RENATO BARIČEVIĆ, prof. 

- Tjelesna i zdravstvena kultura, srijeda, 14.11.2018. u 16:30 sati- 2 sata 

 

6. FEI ŠTEFAN, prof. 

- Matematika, ponedjeljak, 12.11.2018. u 17:35 sati- 3 sata 

- Matematika, utorak, 13.11.2018. u 16:45 sati- 4 sata 

- Matematika, utorak, 27.11.2018. u 16:45 sati- 3 sata 

 

7. IVAN SMOJVER, dipl. ing. 

- Alatni strojevi, ponedjeljak, 05. 11. 2018.. u 16:00 sati- 3 sata 

- Alatni strojevi, ponedjeljak, 19.11.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

- Tehnološki procesi, ponedjeljak, 03.12.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

- Tehnološki procesi, ponedjeljak, 17.12.2018. u 16:00 sati- 3 sata 

- Mjerenje i kontrola, ponedjeljak, 14.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

- Mjerenje i kontrola, ponedjeljak, 28.01.2019. u 16:00 sati- 3 sata 

8. DRAŠKO LOVRIĆ, prof. 

- Obnovljivi izvori energije-4, petak, 22.02.2019. u 15:35 sati- 4 sata 

9. MELITA VEBER DRAGOVIĆ, prof. 

- Vjeronauk, srijeda, 28.11.2018. u 14:50 sati- 3 sata 

 

10. SLOBODAN CRNKOVIĆ, prof. 

- Etika, srijeda, 28.11.2018. u 14:50 sati- 3 sata  

 

11. EMIL  SEGULIN, dipl. ing. 

-Radioničke vježbe i praktikum, ponedjeljak, 11.02.2019. u 16:30 sati- 4 sata 

-Radioničke vježbe i praktikum, utorak, 12.02.2019. u 16:30 sati- 4 sata 

- Radioničke vježbe i praktikum, ponedjeljak, 25.02.2019. u 16:30 sati- 4 sata 

- Radioničke vježbe i praktikum, utorak, 26.02.2019. u 16:30 sati- 4 sata

 

 [više]

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 2018./2019.

Autor: Ivan Kurilić, 2. 10. 2018. 15:38

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 2018./2019. 

STROJARSKO TEHNOLOŠKI-TEHNIČAR 

IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA LJETNI ROK JESENSKI ROK ZIMSKI ROK
1. Prijava obrane završnog rada 01.04.2019. 05.07.2019. 30.11.2019.

2. Predaja pismenog dijela izradbe 

    završnog rada

03.06.2019. 20.08.2019. 17.01.2020.
3.Obrana završnog rada 19.06.2019. 02.09.2019. 18.02.2020.
4. Podjela svjedodžbi 28.06.2019. 09.09.2019. 24.02.2020.

 

KVALIFIKACIJA, PREKVALIFIKACIJA, USAVRŠAVANJE  

IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA LJETNI ROK JESENSKI ROK ZIMSKI ROK
1. Prijava obrane završnog rada 01.04.2019. 05.07.2019. 30.11.2019.
2. Praktično izvršenje zadatka Tijekom nastavne godine Tijekom srpnja i kolovoza 2019. Tijekom siječnja 2020
3. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada 03.06.2019. 20.08.2019. 17.01.2020.
4. Obrana završnog rada 19.06.2019. 02.09.2019. 18.02.2019.
5. Podjela svjedodžbi 28.06.2019. 09.09.2019. 24.02.2020.

 

 [više]

Tribina MZO-a za PGŽ - Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih

Autor: Ivana Vladilo, 22. 5. 2017. 10:25

Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi projekt pod nazivom Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih koji je dio Programa Erasmus+ Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). U sklopu projekta je, u petak 19. svibnja 2017. u trajanju od 14 - 16 sati u Strojarskoj školi održana tribina za sve zainteresirane subjekte iz Primorsko-goranske županije s temom upoznavanja s ključnim elementima Agende o kojima su izvijestili stručnjaci iz MZO-a, Petranović, Vodička i Mudrinić

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Oglasna ploča - knjižnica
RASPORED ZVONA

UJUTRO:
1. sat - 8:00 -   8:45
2.         8:50 -   9:35
3.         9:40 - 10:25
4.        10:45 - 11:30
5.        11:35 - 12:20
6.        12:25 - 13:10
7.        13:15 - 13:55

POPODNE:
0 sat 13:10 - 13:55
1.      14:00 - 14:45
2.      14:50 - 15:35
3.      15:40 - 16:25
4.      16:45 - 17:25
5.      17:30 - 18:10
6.      18:15 - 18:55
7.      19:00 - 19:40

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju